นครพนม – 3 พันจัดกำลังพล “Army Delivery” ส่งมอบอาหารปรุงสุกฟรีถึงบ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19

นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดกำลังพล “Army Delivery” ส่งมอบอาหารปรุงสุกฟรี!!!ถึงบ้าน ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องบางคนตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร บริเวณรอบค่ายพระยอดเมืองขวางที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดย พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ดำเนินโครงการ “Army Delivery” ส่งมอบอาหารปรุงสุกฟรี!!!ถึงบ้าน โดยให้กำลังพลจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชน ในรูปแบบโครงการ “Army Delivery” โดยการจัดรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร ให้พี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัย ซึ่งได้ทำการแจกจ่ายไป จำนวน 100 ชุด ในพื้นที่บริเวณชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง และพื้นที่ใกล้เคียง โดย “Army Delivery” จะมีการติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ ใส่อาหารกล่องเข้ากับบรรจุกล่องอาหาร รถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19
ขณะเดียวกัน ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ Army delivery ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณทหาร หน่วย ร.3 พัน.3 ที่เข้ามาช่วยเหลือ สะท้อนปัญหาว่าชาวบ้านที่ทุกข์ยาก ยากจน ในเวลานี้พวกเขาเดือดร้อนที่สุด เสียงขอบคุณยกมือใส่หัวกันทุกหลังคาเรือนที่ทุกๆ ท่านที่ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง ที่บ้านเมืองเราเกิดวิกฤตปัญหาไม่ว่าเวลาใดทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยจริงๆ


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Leave a Reply

%d bloggers like this: