พระโพธิสัตว์กวนอิม ตำหนักแม่โจ ด่านนอก ทำพิธีเข้าเทศกาลถือศีลกินเจ


พระโพธิสัตว์กวนอิม ตำหนักแม่โจ ด่านนอก ทำพิธีเข้าเทศกาลถือศีลกินเจ
วันนี้ 5 ตุลาคม 2564 ที่พระโพธิสัตว์กวนอิม ตำหนักแม่โจ บ้านไทยจังโหลน หรือ ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีการทำพิธีเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ (กินเจ ล้างท้องก่อนถือศีลกินเจ พรุ่งนี้ฯ)
โดยมีการอัญเชิญองค์เทพองค์ต่างๆเข้าประทับทรงเพื่อทำพิธีในครั้งนี้ มีลูกศิษย์มาร่วมในพิธีจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19 มีการล้างมือด้วยเจล และฉีดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล พร้อมเว้นระยะห่าง ในปีนี้ไม่มีการเลี้ยงอาหารเจ เป็นการหลีกเลี่ยงผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก จึงจัดทำพิธีเล็กๆขึ้นเท่านั้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: