“พลังสังคม”นำทีมร่วมพรรคการเมืองกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 15 พรรคการเมืองร่วมเสนอ ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพรรคการเมือง!!

“พลังสังคม”นำทีมร่วมพรรคการเมืองกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 15 พรรคการเมืองร่วมเสนอ ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพรรคการเมือง!!

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) ณ ห้องแถลงข่าว สภาผู้แทนราษฎร นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวและรับหนังสือจาก นายสาธุ อนุโมทามิ หัวหน้าพรรคราชสีห์ไทยดี ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ 15 พรรคการเมือง โดยมี นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม นายไตรเทพ รัตนาจารย์ พรรคเพื่อแผ่นดิน นายสมเกียรติ มั่นคง พรรคพลังสังคม นายกฤษณ์ เหลืองอร่าม พรรคมะลิ(ภาคีเครือข่ายไทย) ได้เสนอข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพรรคการเมืองให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเมือง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างแท้จริง

โดยให้ กกต.ควรมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความเป็นกลาง เป็นธรรม โปร่งใสและควรจะทำหน้าที่ทางด้านธุรการ ไม่สามารถใช้อำนาจให้คุณให้โทษเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ จะต้องปลดพันธนาการที่ทำให้พรรคการเมืองมีพันธะทางข้อกฎหมายมากจนเกินไปจนกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการทำงานการเมืองอย่างในปัจจุบันนี้ และเสนอให กกต.จะต้องจัดเงินอุดหนุนเป็นกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองขั้นต่ำพรรคละ 1 ล้านบาท เพื่อให้พรรคการเมืองไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนครอบงำพรรค และเสนอให้ยกเลิกการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการขยายสมาชิกของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการตรากฎหมายที่ขัดต่อความเป็นจริง และประเด็นที่สำคัญคือให้ยกเลิกการทำไพรมารี่โหวต เพราะเป็นปัญหาต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กในการเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม ทำให้การเมืองไทยอยู่ในวังวนของกลุ่มทุนครอบงำและหาผลประโยชน์จนนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: