นครราชสีมา คณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานว่า คณะทำงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำเทศบาลตำบลบัลลังก์ ร่วมกับ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะผู้บริหาร สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ เพื่อเตรียมสร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งได้มอบแผนที่พร้อมข้อมูลในการดำเนินการสร้าง “โมเดลต้นแบบ” เพื่อประชาชนผ่านแนวคิด “ น้ำ คือ ชีวิต ” “ น้ำ คือ ความมั่นคง ” ตามแผนงานของพลเอก ธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยได้บรรยายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในการแก้ปัญหาน้ำครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัลลังก์ เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการพังทลายของดิน และการบริหารจัดการให้กับประชาชนให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง โดยภายหลังจากนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อให้รับทราบปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำท่วมต่อไปในอนาคต รวมถึงภาพรวมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ ในปัจจุบัน โดย ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะผู้บริหาร ได้พาเดินเยี่ยมชม การดำเนินงานของโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเครื่องจักรหนัก ทั้งรถเครน รถบรรทุก และรถแบ็กโฮ เข้าไปดำเนินการเร่งซ่อมแซมจุดที่คันดินแตกชำรุด โดยบรรจุก้อนหินขนาดใหญ่ทำบิ๊กแบ็กนำไปวางอุดเสริมคันดินที่ชำรุด โดยเร่งทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน เพื่อดำเนินการแก้ไขตามสั่งการสนองตอบ นโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่โคราช ติดตามการซ่อมแซมอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา


ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Leave a Reply

%d bloggers like this: