ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการบรรยายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวง

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการบรรยายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวง
วันนี้ (5 ก.ค.61) เวลา 09.30 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ บรรยายหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ณ หอประชุมวรรณกลางสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยตนเอง และร่วมมือกันหาสมาชิกเพื่อก้าวสู่ชมรมคนรักในหลวง รวมทั้งรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงต่อไป

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

Leave a Reply

%d bloggers like this: