พิษณุโลก สหกรณ์ฯเร่งจำหน่ายปุ๋ยลดราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก

พิษณุโลก: สหกรณ์ฯ เร่งจำหน่ายปุ๋ยลดราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก
บ่ายวันนี้ (25 พ.ย.64) นายพงศธร ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวอภินัน จูเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด และตรวจติดตามการดำเนินโครงการกระทรวงพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร โดยมีนางสาวกฤษณา ธรรมะชีวัน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
นายพงศธร ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะมีต้นทุนทำการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร เพื่อจำหน่ายปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และประสานงานเครือข่ายสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกลง
นายพงศธร ศรีชัย กล่าวอีกว่า จังหวัดพิษณุโลก มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยลดราคาของรัฐ จำนวน 3 แห่ง มีปริมาณการสั่งซื้อ รวม 2,460 ตัน คือ 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด และ 3. สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เปิดจุดจำหน่ายปุ๋ยลดราคาตามโครงการฯ เพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จากการตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายปุ๋ยลดราคาของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด พบว่า เกษตรกรสมาชิก มีความพึงพอใจกับราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยสหกรณ์ฯ ได้มีการสั่งปุ๋ยในโครงการฯ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรสมาชิกตามความต้องการใช้กับพืชที่เพาะปลูก อาทิ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5598-3567 ต่อ 109


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: