จังหวัดอุบลราชธานี…..โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดอุบลราชธานี…..โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า….13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรรค์ ปศุสัตว์อำเภอบุณฑริก พร้อมด้วยชมรมอาสาปศุสัตว์ได้ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนิน ” โครงการสัตว์ปอดโรคคนปอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลบ้านแมด ทั้ง 12 หมู่บ้าน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาให้การฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทางด้านนายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าในครั้งนี้ด้วย…

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: