กรมศุลกากร จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 4,000,000 บาท

กรมศุลกากร จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 4,000,000 บาท
ตามนโยบายของอธิบดีกรมศุลกากร นายพชร อนันตศิลป์ ได้มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย
หนองคาย/เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 นำโดย นายมนตรี แก้วละมุล นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝปป.2 สปป.1 กสป. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย ได้ร่วมกันวางแผนตรวจค้น-จับกุม รถกระบะบรรทุกเสริมตู้ทึบ จำนวน 3 คัน บริเวณ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ผลการตรวจค้น พบสินค้าประเภทกระเป๋า เสื้อผ้า แก้ว สร้อย และอื่นๆ ละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น HERMES, DIOR GUCCI, LOUIS VUITTON, COACH จำนวนมาก รวม 3,890 รายการ
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานช่วยจำหน่าย ซื้อ รับไว้ หรือโดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม ม.242 เป็นความผิดตามมาตรา 246 ประกอบมาตรา 165-167 แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 4,000,000 บาท

Leave a Reply

%d bloggers like this: