อุบลฯจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ ลานกิจกรรมอุบลสแควร์ (ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องจักรสาน ต้นกล้า พันธ์ไม้ ที่เป็นของดีมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” ในฐานะที่พื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ ที่ยังคงสืบสานวิถีชีวิตและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมแบบพื้นเมืองอันงดงาม ซึ่งปัจจุบันสินค้าข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมากนั้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ยังได้ให้ความสำคัญในการผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆอีกด้วยได้แก่ แตงโม ข้าวโพด เมล่อน หอมแดง กระเทียม ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้า และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
ภายในงานมีสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เข้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายในงานกว่า 100 บูธ ซึ่งจะเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มากถึง 1 ล้านไร่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของกลุ่มจังหวัดฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาด สร้างรายได้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ร่วมถึงกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมสนุกพบกับ ศิลปินหมอลำชื่อดัง เจ้าของฉายาลมพัดตึ้ง สาวแย้เจติยา
วันที่ 1 กรกฎาคม พบกับ หมอลำหน้าหล่อ จักรพันธ์ ลำเพลิน
วันที่ 2 กรกฎาคม พบกับ แซมป์หมอลำซิ่ง สาวดำ เสียงดี โบว์ดำ ลำซิ่ง
วันที่ 3 กรกฎาคม พบกับ มาร์ค จิรพันธ์ ราศรี หนุ่มหมอลำคนดัง
วันที่ 4 กรกฎาคม พบกับ หมอลำ แอ๊ดดี้ ธันเดอร์

ทีมข่าวเฉพาะกิจ/ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: