มุกดาหาร จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเฉลิมฉลองพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร

มุกดาหารจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเฉลิมฉลองพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 15.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหว้ดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเฉลิมฉลองพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร รุ่น มุกมั่งมี ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โดยมีพระมหามงคลมงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่วนราชการต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง
หลังจากแถลงข่าวเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกเดินประชาสัมพันธ์รอบบริเวณศาลหลักเมืองมุกดาหารไปตามถนนสองนามสถิตย์ทั้งหมด 4 เส้นทาง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ผู้สนใจ ได้เช่าบูชา เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเป็นรุ่นแรก และรุ่นเดียว โดยจะจัดสร้างตามจำนวนที่มีการสั่งจองเท่านั้น รายได้ทั้งหมดที่เหลือจากการจัดทำวัตถุมงคลจะนำไปบูรณะองค์พระใหญ่หรือองค์พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โดยแยกเป็น 3 ประเภท

  1. พระบูชา เนื้อโลหะ หรือเนื้อมุก
  2. เหรียญพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร สำหรับสุภาพบุรุษ หรือ สำหรับสุภาพสตรี
  3. แหวนพญาศรีมุกดามหามุนีศรีนิลปานนาคราช
    โดยเปิดให้จองเช่าบูชาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 ก.ย. 2565 และจะทำพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก วัตถุมงคลฯ ในวันที่ 24 ก.ย. 2565 และสามารถรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป สนใจสั่งจองติดต่อออนไลน์ได้ที่ https://travel.mukdahan.go.th/shop หรือติดต่อสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-611330

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: