รองผวจ.อุบลฯ เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “UBON Trade Fair 2022”

เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “UBON Trade Fair 2022” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดฯ

ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้าน งานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้า จำนวน 93 คูหา เป็นผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 83 ราย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ราย สปป.ลาว จำนวน 5 ราย กัมพูชา จำนวน 4 ราย มีภาครัฐ/เอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน นักธุรกิจของแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว และจังหวัดเสียมราฐ อุดรมีชัย กัมพูชา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โดยมี นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานฯ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: