ตร. ขานรับนโยบายรัฐบาลเตรียมพร้อมภารกิจประชุมเอเปค


ตร. ขานรับนโยบายรัฐบาลเตรียมพร้อมภารกิจประชุมเอเปค
โดยมอบหมายให้ บช.น.ซ้อมแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและการเผชิญเหตุ
รองรับการประชุมเอเปค ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีดำริให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.
สำราญ นวลมา ผบช.น. ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและการเผชิญเหตุ
รองรับการประชุมเอเปค ๒๕๖๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และชุดปฏิบัติการพิเศษ ชักซ้อมยุทธวิธีการปฏิบัติต่างๆ รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำหนดการฝึกช้อม ระหว่างวันที่
๑๖ – ๒๐ ก.ย.๖๕ ณ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย แขวงท่แร้ง เขตรามอินทรา กรุงเทพฯ และ ศูนย์การค้า
เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ
สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้กำหนดการฝึกซ้อมในสถานการณ์
สมมติเสมือนจริง คนร้ายก่อเหตุกราดยิง และยกระดับถึงขั้นการจับตัวประกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้เผชิญเหตุคนแรกเข้าระงับเหตุไปจนถึงขั้นใช้กำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เข้าคลี่คลายแก้ไขปัญหา
สถานการณ์วิกฤต พร้อมช่วยเหลือตัวประกัน ณ ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ
โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาจาก ตร. และผู้สังเกตกรณ์เข้ารับชมการฝึกซ้อม อาทิ
สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา,สำนักงานรักษาความมั่นคง
ทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งศส, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย-
รามอินทรา กรุงเทพฯ และประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้ง มีหน่วยงานสังกัด ตร. เข้าร่วมการฝึก
ประกอบด้วย บก.สปพ. บช.น. (กก.ต่อต้านการก่อการร้าย,กก.สุนัขตำรวจ, กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
และ กก.สายตรวจ) , บก.น.๔, สน.โชคชัย, บก.สส.บช.น. ,บก.จร.. ชุดปฏิบัติการพิเศษของ ตร..
ชุดปฏิบัติการพิเศษของ บช.ปส. ชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.สอ.. ชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.ป..
ชุดปฏิบัติการพิเศษของ บก.ปพ., พ.ตร ,กองสารนิเทศ ตร.. ทั้งนี้ การซ้อมแผนฯ ดังกล่าว ถือเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติรวมทั้ง ประชาชน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าฯ ที่จัดฝึกซ้อม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เมื่อตกอยู่
ในสถานการณ์วิกฤตสามารถเข้าใจ เรียนรู้ ป้องกันและเอาตัวรอด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link