“โอ๊ตตี้ เข้าพบท่านฑูตลาวคนใหม่ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี !!

“โอ๊ตตี้ เข้าพบท่านฑูตลาวคนใหม่ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี !!

คุณโอ๊ตตี้ มณีรัตน์ ศรีวิบูลย์ Miss Smart Tourism International 2021 และ ประธานชมรมส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว ได้เข้าพบ ท่าน คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทยคนใหม่ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งประจำประเทศไทย พร้อมทั้งได้ปรึกษาถึงแนวทางของกิจกรรมของทางชมรมฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว ซึ่งถือเป็นพี่น้องกันมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงแนวทางการส่งเสริม แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม อาทิ การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน,ขับร้อง,และหมอลำ ให้สืบสานไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งทาง ท่าน คำพัน อั่นลาวัน ยินดีให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสานสัมพันธ์ และสืบสานประเพณี อันดีงาม ส่วนด้านฝั่งการท่องเที่ยว จะมีการผลักดัน และส่งเสริมกัน มากขึ้นทั้งไทยไปลาว และลาวมาไทย ซึ่งทาง ชมรมฯ กำลังจะมีโครงการคาราวานท่องเที่ยวกระชับมิตรสองฝั่งโขง เป็นการท่องเที่ยวเดินสายทำบุญ ตั้งแต่ จังหวัด อุดรธานี หนองคาย และไปถึงเวียงจันทน์ โครงการนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นเปิดประเทศไทย และ สปป.ลาว ให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: