ถนนสายบ้านกูวิง – สายบ้านกระเสาะสภาพถนนตามภาพที่ปรากฎ สร้างความเดือดร้อนในการเดินทางกับประชาชนในพื้นที่

ถนนสายบ้านกูวิง ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี-สายบ้านกระเสาะ ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี(ทางหลวงชนบท) สภาพถนนตามภาพที่ปรากฎ สร้างความเดือดร้อนในการเดินทางกับประชาชนในพื้นที่ รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยมาปรับปรุงซ่อมแซมหน่อย

Leave a Reply

%d bloggers like this: