เจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุยจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ 2 รองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว

เจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย จัดตั้งศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ 2 รองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว
เอเปค 16-19 พ.ย เข้าพักผ่อนที่เกาะสมุย
นายอรุณ บุปผะโก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. อนุมัติ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันในระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 รวม 5 วัน จึงคาดว่าจะมีประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวชายทะเลเป็นจำนวนมาก

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อำเภอเกาะสมุย โดยได้สั่งการให้ผู้ประกอบกิจการ เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่ด้วยการติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ มีไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ และทางเดินขึ้น – ลง ให้เพียงพอ มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือ นักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ รวมทั้ง การเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กรณีพลัดตกน้ำด้วย เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ต้องมีการตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือ ให้มีความพร้อมและมีอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ ในใบอนุญาตใช้เรือ
ขณะเรือแล่นสวนกัน หรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้คลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่น รวมทั้ง เข้ๅาไปดูแลห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือและหลังคาเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กล่าวอีกว่า ส่วนของผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือว่า ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือ เพื่อสวมใส่ หรือนำมาไว้ใกล้ตัว การขึ้น – ลงเรือ ควรจะรอให้เรือจอดเทียบให้เรียบร้อยก่อน ไม่ควรแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงไปในเรือแล้ว ให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ และผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือเสพของมีนเมาจนไม่สามารถครองสติได้เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ ซึ่งในพื้นที่เกาะสมุยคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุภัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: