ราชบุรี พ่อพระแท้ไปเลี้ยงเด็กพลาดโอกาสกว่า 100 ชีวิต จนเป็นคนดีของสังคม

ราชบุรี – พ่อพระแท้ๆ เลี้ยงเด็กพลาดโอกาสกว่า 100 ชีวิตจนเป็นคนดีของสังคม เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น ดุจเป็นพ่อพระและเทวดาของเด็กๆ เพราะอุปการะเด็กๆพลาดโอกาสกว่า 100 คน เผยสงสารไม่มีโอกาสเหมือนเด็กทั่วไป บางคนถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง จำเป็นต้องแบกภาระเป็นพ่อ เลี้ยงดูส่งเรียนหนังสือ อบรมสั่งสอนเหมือนลูก จนพวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดใหม่สี่หมื่น ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อพบ พระครูโสภณจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น หลังทราบเรื่องราวกว่า ท่านได้อุปการะเด็กๆ ชาย-หญิง ที่พลาดโอกาสกว่า 100 คน ทั้งอบรมดูแลเลี้ยงดูและส่งเรียนหนังสือ จนเด็กหลายคนเรียนจบระดับปริญญาตรี กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง จนเป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังของประเทศ เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึง ได้พบน้องๆชาย-หญิงกว่า 100 คน อายุตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึงอายุ 17 ปี นั่งล้อมวงทานหมูกระทะ กับขนมและน้ำดื่มอย่างอร่อยและมีความสุข ภายในบริเวณโรงครัวของทางวัด ที่ทาง พระครูโสภณจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดเลี้ยงเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้

พระครูโสภณจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น พระที่เปี่ยมด้วยเมตตาทนแบกรับภาระเลี้ยงดูเด็กๆชาย-หญิง ที่พลาดโอกาสมาแล้วหลายรุ่นหลายสิบปี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาอาตมา ได้รับอุปการะเด็กๆที่พลาดโอกาส จากหลายพื้นที่มาดูแลแล้วหลายรุ่น ส่วนรุ่นนี้มีจำนวนทั้งหมด 101 คน ซึ่งอาตมาจะเลี้ยงดูเด็กๆ โดยใช้คำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจให้เด็กๆทุกคนอยู่ในศีลในธรรม เพราะเด็กๆทุกคนที่มาอยู่ที่นี้ ส่วนมากจะมีสภาพจิตใจไม่เหมือนเด็กๆทั่วไปที่มีโอกาส จึงต้องใช้ธรรมะช่วยลบสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ออกไปเสียก่อน ซึ่งเด็กๆทุกคนอาตมาจะส่งเรียนหนังสือให้สูงที่สุดเท่าที่เด็กๆจะรับได้ โดยเด็กๆหลังเรียนเสร็จจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมพระสงฆ์ทุกวัน ทั้งทางวัดจะอบรมสั่งสอนให้รู้จักอาชีพและการใช้ชีวิตอย่างสุจริตชน เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ โดยได้รับการช่วยเหลือจากญาติโยมและทางโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านทางวัดได้ดูแลเด็กๆและส่งเรียนจนจบระดับปริญญาตรี และแยกย้ายไปประกอบอาชีพหลายคนแล้ว เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น ยังเปิดเผยอีกว่า ที่ผ่านมาจะมีญาติโยมผู้มีจิตเมตตา หมุนเวียนมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเรียนหนังสือให้กับเด็กๆ อยู่บาง แต่บางเดือนไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันมีจำนวนเด็กๆทั้งหมด 101 คน อาตมาจึงต้องดูแลทั้งค่าเทอม, เสื้อผ้า, อุปกรณ์การเรียน และค่าอาหาร รวมถึงค่ารักษาหากเจ็บป่วย ซึ่งหากญาติโยมท่านใดมีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางวัดอาตมาก็ยินดี ซึ่งสามารถมาติดต่อได้ที่วัดหรือโทรสอบถาม ได้รายละเอียดได้ที่เบอร์ 081-008-3344 https://drive.google.com/file/d/1e76_7YYHq51ufYPhUhKGtvIwIuRo84jK/view?usp=share_link

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: