กมธ.ที่ดินลงพื้นทึ่มุกดาหารรับฟังปัญหา หลังชาวบ้านคำป่าหลายร้องโครงการกังหันลมทับที่ทำกิน

กมธ.ที่ดินลงพื้นทึ่มุกดาหารรับฟังปัญหา หลังชาวบ้านคำป่าหลายร้องโครงการกังหันลมทับที่ทำกิน
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 เวลาประมาณ 13:30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย กว่า 20 คน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยมี นายอภิชาต ศิริสุนทร สมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ ประธานกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะ
ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมมีขั้นตอนการขออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมติสภาเทศบาลคำป่าหลายที่มีการเห็นชอบในโครงการก่อนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ ไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้านและพื้นที่ตั้งโครงการทับที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งผลการตรวจสอบสภาพป่าก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เมื่อชาวบ้านทำการยื่นหนังสือร้องเรียนก็ทำการเปลี่ยนหมุดตั้งโครงการมาแล้วถึง 4 ครั้ง แต่ก็ยังทับที่ทำกินของชาวบ้าน พวกเราขอยืนยันว่าไม่เอาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อชาวบ้านในพื้นที่ แต่เป็นการซ้ำเติมชาวบ้านครั้งแล้วครั้งเล่า ตั้งแต่การขอพื้นที่ทำเหมืองแร่หินทราย ต่อมาด้วยนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ดินและแจ้งความคดี จนมาถึงปัจจุบันขอตั้งโครงการดังกล่าว ทั้งที่ยังแก้ไขปัญหาเดิมไม่แล้วเสร็จ
ขณะที่ นายพรภิรมย์ อุระแสง ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ จังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด และอยู่ระหว่างการรออนุกรรมการคัดกรองพิจารณา เพื่ออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้นายอภิชาต ศิริสุนทร กล่าวก่อนปิดประชุมว่า คณะกรรมาธิการฯจะทำหนังสือด่วนถึงอธิบดีกรมป่าไม้ และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอนุกรรมการกันกรองพิจารณาดังกล่าว เพื่อคัดค้านการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลม เนื่องจากไม่มีการทำประชาคมผู้ได้รับผลกระทบ
การลงมาพื้นที่ของ กมธ.ที่ดินฯ ในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านมีความหวังว่าจะสามารถระงับโครงการไม่ให้ไปต่อได้ เพราะพี่น้องในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหลายโครงการที่ลงมาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านแบบครั้งแล้วครั้งเล่า แย่งยึดพื้นที่ทำกินของประชาชนที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่อดีตไปให้นายทุน เพื่อสร้างโครงการพัฒนาที่อ้างว่าเป็นการผลิตพลังงานที่สะอาดไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ในความเป็นจริงกลับละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนในชุมชน ด้วยการทำหูทวนลมไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่ว่าต้องการโครงการพัฒนาหรือโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมหรือไม่ โดยในวันที่ 20 มกราคม 2566 นี้ จะมีการพิจารณาอนุกรรมการคัดกรอง เพื่ออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนทำโครงการ ถ้าหากโครงการนี้ผ่านความขัดแย้งรอบใหม่จะเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอน และชาวบ้านในพื้นที่ขอยืนยันว่าไม่เอาโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันลมโดยเด็ดขาด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link