ประชาสัมพันธ์งานบุญครับ🙏 ท่านใดไม่ติดภาระขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่าน “ในงานอุปสมบท ” นายกฤษกร โกไศยกานนท์ (ลูกฟร้องซ์)

ประชาสัมพันธ์งานบุญครับ🙏

ท่านใดไม่ติดภาระขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่าน
“ในงานอุปสมบท ”
นายกฤษกร โกไศยกานนท์
(ลูกฟร้องซ์)

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๖
ณ วัดน้อยนางหงษ์ ซ.จรัญฯ ๔๐หลังห้างพาต้าปิ่นเกล้า
รายละเอียดตามในกร์าดขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ🙏

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: