ร้อยเอ็ด !!!!!! สุกิจ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจติดตามสนามสอบ NT อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด !!!!!! สุกิจ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ออกตรวจติดตามสนามสอบ NT อำเภอจตุรพักตรพิมาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจติดตามสนามสอบ NT อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหล่ายูง ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์สอบเมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม เป็นการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.3 โดยสอบวิชาคณิตศาตร์และวิชาภาษาไทย คณะกรรมการกำกับห้องสอบได้ปฏิบีติการคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด
จากนั้นคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน คณะกรรมการกำกับห้องสอบ โรงเรียนบ้านข่า อำเภอจตุรพักรพิมาน
โรงเรียนบ้านสวนมอญ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีนักเรียนชั้น ป.3.เข้าสอบ NT จำนวน 7คน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีครูประจำการครูทั้งหมดเป็นครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ
นายสุกิจ กลางสุข กล่าวว่า การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ สอบ NT ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับการทดสอบโอเน็ต ซึ่งเป็นวัดความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จึงขอให้คณะกรรมการกำกับห้องสอบรวมถึงคณะกรรมการตรวจข้อสอบขอให้ปฏบัติตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด

!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link