อบจ.อุบลฯ MOU มหกรรมการส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

อบจ.อุบลฯ MOU มหกรรมการส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันนี้ ( 17 มี.ค.66 ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหกรรมการส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ณ โรงแรมเซนทาราอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 10 เป็นสักขีพยาน
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย จัดโครงการมหกรรมการส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 30 ปีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ส่งเสริมไทยสุขภาพดี Sleep is Essential for Health 2023 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมคุณภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระกว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จากนั้นเสวนาหัวข้อ TED Talk Sleep is your superpower เสวนา Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง และ Meet the Press HPC10 Health care ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหส่างภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ ( 17 มี.ค.66 ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ กองช่าง นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการปรับเกรดบดอัดทางเข้าศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (วัดไชยมงคล) อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ที่บึงหนองช้าง ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดใกล้เคียง ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยการประสานงาน ขอรับการสนับสนุน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อย และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: