นราธิวาส สามล้อสัญจรเยี่ยมพี่น้องผู้ติดเตียงตะปอเยาะกว่า 35 หลังคาเรือน

นราธิวาส

สามล้อสัญจรเยี่ยมพี่น้องผู้ติดเตียงตะปอเยาะกว่า 35 หลังคาเรือน

แบฟาน นาย อัฟฟาน หะยียูโซะ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 1 นราธิวาส พรรคประชาชาติ พร้อมทีมงานเดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลตะปอเยาะ กว่า 35 หลังคาเรือน

การเยี่ยมเยือนในวันนี้ แบฟานถือโอกาสนี้ ในการพูดคุยและแนะนำตัวเองแก่ผู้ป่วยติดเตียงภายในพื้นที่ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้วนแล้วสะท้อนความต้องการในแง่ของสวัสดิการ ที่ยังไม่เพียงพอต่อตัวเอง อีกทั้งไม่อยากพึ่งพาบุตรหลานจนมากเกินไป

แบฟาน จึงถือโอกาสนี้ที่นอกจากจะแนะนำตัวเองแล้ว จึงทำการแนะนำสวัสดิการที่ทางพรรคประชาชาติ จะผลักดันให้กลายมาเป็นนโยบาย ในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วยติดเตียง ที่จะสนับสนุนเดือนล่ะ 3000 บาท

ทุกคนที่แบฟานไปเยี่ยมในวันนี้ ต่างหวังให้นโยบายนี้ให้เป็นจริง เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ตัวเองมีนั้นดีกว่าในปัจจุบัน

นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: