ร้อยเอ็ด !!!!!!! ดร.ฉลาด ขามช่วง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย เขต 2 จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะลุยลงพื้นที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง เพื่อแถลงนโยบายพรรค ปราศรัยหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.ฉลาด ขามช่วง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทยเขต 2 จ.ร้อยเอ็ด ลุยลงพื้นที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อปราศรัยหาเสียงและแถลงนโยบายพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.ไปเป็นกระบอกเสียงแทนพ่อ แม่พี่น้องในสภา ตามนโยบายของพรรคดังนี้ คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน
– เพิ่มรายได้เกษตรกรไทย3เท่า จัดหาที่ทำกิน

 • Soft power พักหนี้เกษตรการ 3 ปี เพิ่มพื้นที่ชลประทาน40% เป็น 50ล้านไร่
 • ประมงไทย ช่วยประมงไทยมาเป็นเจ้าสมุทรอีกครั้ง สร้างงาน20ล้านตำแหน่ง ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลก
 • แรงงานไทย ค่าแรงขั้นต่ำ 600บาท/วัน เงินเดือนขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี/ข้าราชการ 25,000บาท ภายในปี 2570 – สาธารณสุขไทย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก50 เขต 50 โรงพยาบาล ยกระดับ30บาท บัตรประชาชนใบเดียวักษาทั่วไทย
 • การท่องเที่ยว ฟื้นท่องเที่ยวไทยเป็น 3ล้าน ล้านบาท Reciprocalพลาสปอร์ตไทยไปทั่วโลก
 • คอรัปซั่นและกระบวนการยุติธรรมไทย รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ต่อต้านการรัฐประหาร ปฏิรูปกองทัพ ให้เป็นทหารมืออาชีพ ปฏิรูประบบราชการทั้งระบบ สะดวก รวดเร็วโปร่งใส ขจัดคอรัปซั่น
  -ปราบอาชญากรรม ไซเบอร์อย่างจริงจัง
 • ยาเสพติด ปราบยาเสพติดผู้ผลิต ผู้ขาย เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคืนลูกหลานให้กับครอบครัว
 • การศึกษาของคนไทย โครงการ(Odis )1 ทุน 1 อำเภอ เรียนรู้มีรายได้ เรียนง่ายตลอดชีวิต
  -Free Tablet For All โครงการ 1 นักเรียน 1 แท๊บเล๊ต ปราศรัยหาเสียงเสร็จแล้วออกเดินเยี่ยมเยียน ทักทายผู้มาร่วมรับฟังนโยบายพรรค

ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: