ตำรวจท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566

ตำรวจท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566

วันนี้ (13 เม.ย.66) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566 “ท่องเที่ยวปลอดภัยสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ( Songkran Festival 2023 )” ณ บริเวณลานจอดรถ สเตเดียมวัน ซอยจุฬาลงกรณ์ ๕ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดยมี พลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. และนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมพิธีฯ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัย ให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในหลักการดังกล่าวข้างต้น และเป็นการยกระดับการเพิ่มอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ปกป้องคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวก การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ดังนั้น การปล่อยแถวในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างความอุ่นใจ ความปลอดภัยในช่วงตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1155 และแอพพลิเคชั่น Tourist Police i lert u ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากต้องการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวโดยตรง ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั้ง 32 สถานี และจุดบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักจำนวน 170 แห่ง ทั่วประเทศที่คอยอำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะตำรวจท่องเที่ยวคือเพื่อนเดินทางคนแรกของนักท่องเที่ยวเสมอ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link