ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน

(1.) ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
1.1 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 766.954 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 108.02 % มีน้ำไหลลง 36.945 ล้านลูกบาศก์เมตรเปิดระบายน้ำ 247.260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ 21.3632 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณฝนที่หัวงาน 11.9 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้น – สถานการณ์เฝ้าระวัง)
1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ 11.202 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 26.55 % มีน้ำไหลลง 0.2160 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ0.2160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 18.5 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ ทรงตัว – สถานการณ์ปกติ)
1.3 อ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 14.670 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 53.34 % มีน้ำไหลลง 0.0605 ล้านลูกบาศก์เมตรเปิดระบายน้ำ 0.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ0.0605 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณฝนที่หัวงาน 9.5 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯทรงตัว – สถานการณ์ปกติ)
1.4 เขื่อนเพชรเปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 128.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ11.1299 ล้านลูกบาศก์เมตรเปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สายรวม 81.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งสิ้น 210.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ 4.14 มิลลิเมตร (สถานการณ์เฝ้าระวัง)
(2.) ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำ
2.1 ห้วยแม่ประจันต์
– สถานี B.11 (บ้านจะโปรง) ปริมาณน้ำ- ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ -1.07 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.67 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
– สถานี B.6A (บ้านท่าเกวียน) ปริมาณน้ำ 1.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 0.65 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.35 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
2.2 แม่น้ำเพชรบุรี
– สถานี B.3 A (บ้านสองพี่น้อง) ปริมาณน้ำ 223.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 4.06 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.34 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.9 (บ้านสารเห็ด) ปริมาณน้ำ 231.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 5.41 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.19 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานี B.10 (อำเภอท่ายาง) ปริมาณน้ำ 130.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 4.97 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.53 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
-สถานี B.16 (อำเภอบ้านลาด) ปริมาณน้ำ 112.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 7.20 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.80 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
– สถานีB.15 (อำเภอเมืองเพชรบุรี) ปริมาณน้ำ 108.88 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ4.64 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 0.46 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ)
(3.) ข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตร
มีการระบายน้ำออกจาก ปตร.คันกันน้ำเค็มเบอร์ 2 (ฝ่ายส่งน้ำฯที่1 และ 5)
– คลองระบายน้ำ D.3 กม.18+235 (บ้านบางเก่า) (ตัวเก่า) สูง 0.50 เมตรจำนวน 1 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.1 กม.19+500 (บ้านบางเกตุ) (ตัวเก่า) สูง 2.00 เมตรจำนวน 2 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.9 กม.7+160 (บ้านโตนดน้อย) สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.8 (บ้านบางชอง) สูง 0.80 เมตรจำนวน 3 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจาก ปตร.คันกันน้ำเค็มเบอร์ 1 (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2)
– คลองน้ำเชี่ยวกม. 27+936 สูง 0.50 เมตร 2 ช่อง
-คลองต้นมะพร้าว กม.29+508 สูง 1.00 เมตร 1 ช่อง
-คลองบางขุนไทรกม. 33+580 สูง 1.20 เมตร 1 ช่อง
-คลองระบายน้ำ D.26 กม.38+200 สูง 1.00 เมตรจำนวน 4 ช่องผลักดันน้ำเค็ม
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3)
-ระบายน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลงคลองบางหอและไหลลงสู่คลองบางครกและระบายน้ำผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองหัวหาด-คลองเวียงคอย-คลองสวนทุ่งและไหลลงสู่คลองบางจาก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 1 ซ้าย- สายใหญ่ฝั่งซ้ายลงสู่คลองบ้านทาน-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยวและไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้ายลงสู่คลองเวียงคอย-คลองบางจาก-คลองน้ำเชี่ยวและไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 2 ซ้าย – สายใหญ่ฝั่งซ้ายผ่านบ่อยืมฝั่งซ้าย 2 in 1 ลงคลองบ้านน้อย-คลองบางสามแพรกและไหลลงสู่คลองบางครก
-ระบายน้ำผ่านคลอง 3 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้ายลงคลองตาภู่และไหลลงสู่คลองบางครก
(4.)การให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือ
– เครื่องผลักดันน้ำทำงานอยู่ 20 เครื่อง
(วัดเขาตระเครา 14 เครื่อง ,คลองบางขุนไทร 2 เครื่อง ,คลองต้นมะพร้าว 2 เครื่องและที่วัดบางลำพู 2 เครื่อง )
– เครื่องสูบน้ำทำงาน 3 เครื่อง (หลังวัดบางลำพู 1เครื่อง ,คลองตาแฟง 2 เครื่อง)
– เรือผลักดันน้ำของทหารเรือทำงานที่วัดคุ้งตำหนักจำนวน 26 ลำ

Leave a Reply

%d bloggers like this: