Big Cleaning day ร่วมใจฟื้นฟูเมืองน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

Big Cleaning day ร่วมใจฟื้นฟูเมืองน่าน
มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มลดลง บางจุดระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สำหรับจุดที่ยังมีระดับน้ำสูง ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ วันที่ 20 สิงหาคม พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ,ตำรวจภูธรเมืองน่าน,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324,กรมทหารพรานที่ 32 , กองร้อยอาสาสมัคร จังหวัดน่าน,นักศึกษาวิชาทหาร,เจ้าหน้าที่กรมอุทยานป่าไม้ ส่วนราชการอื่นๆ กำลังพลกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2
และจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่หลังถูกน้ำท่วม เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น 9 สาย ในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ทางมณฑลทหารบกที่ 38 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มาดูแลดำเนินการแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น และยังมีรถครัวสนาม จาก มณฑลทหารบกที่ 38 ทำอาหารประกอบเลี้ยง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และได้รับสนับสนุนวัตถุดิบ,น้ำดื่มจากเครือเจริญโภคภัณฑ์,ประชาชนทั่วไป เพื่อแจกจ่ายพี่น้องจิตอาสา ที่มาร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ในครั้งนี้

ปชส.ทภ.3

Leave a Reply

%d bloggers like this: