อบจ.อุบลฯตั้งจุดคัดกรองตรวจATK COVID-19ให้ปชช.ฟรี!

อบจ.อุบลฯ ตั้งจุดคัดกรองตรวจ ATK COVID-19 ให้ปชช.ฟรี!
วันนี้ ( 1 พ.ค. 66 ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิชย์ รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยตั้งจุดให้บริการตรวจ ATK COVID-19 ฟรี แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ อบจ.อุบลราชธานี
นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ XBB.1.16 ที่พบเพิ่มขึ้นทั่วโลก และกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าหลังสงกรานต์จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อบจ.อุบลราชธานี จึงจัดจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อขอรับการตรวจ ได้ทุกวันในวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ อบจ.อุบลราชธานีและในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ที่ศูนย์สาธารณสุข อบจ. อุบลราชธานี (ขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ)
//////////////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: