ศรีสะเกษ !! ชาวนาศรีสะเกษนำโค-กระบือขายเพื่อลงทุนทำนา ที่ตลาด”นัดโค-กระบือ” สี่แยกส้มป่อยกันคึกคัก

ศรีสะเกษ !! ชาวนาศรีสะเกษนำโค-กระบือขายเพื่อลงทุนทำนา ที่ตลาด”นัดโค-กระบือ” สี่แยกส้มป่อยกันคึกคัก
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และพ่อค้าที่ชาวบ้านเรียกว่า”นายฮ้อย”จากหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียงเช่น ร้อยเอ็ดย โสธร สุรินทร์ นำโคกระบือ มาที่ตลาดนัดแห่งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน ซื้อขาย เปิดตลาดวันศุกร์แรกคึกคัก มีชาวบ้านนำโค 600 กว่าตัวเข้ามาซื้อขายเงินสะพัด 20 กว่่าล้านบาทเกษตรกรผู้เลี้ยงโคชื่นมื่น
นายอนุสนธิ์ เจริญประเสริฐ เจ้าของตลาดนัดโค-กระบือบ้านส้มป่อย เปิดเผยว่า ตลาดนัดวันศุกร์ จะคึกคักกว่าตลาดนัดวันจันทร์ วันนี้มีเกษตรกรและพ่อค้านายฮ้อย ผู้เลี้ยงโค-กระบือ นำโค-กระบือ มาซื้อขายแลกเปลี่ยนประมาณ 600 ตัว ส่วนมากจะเป็นวัว กระบือนั้นมีส่วนน้อย และโคพันธุ์พื้นเมือง จะมีราคาประมาณ 10,000- 40,000 บาท โคเนื้อพันธุ์บรามันและโคเนื้อพันธุ์ชาโรเร่ย์ มีราคาประมาณ 20,000-50,000 บาท ขึ้นไป ตลาดนัดช่วงนี้จะคึกคัก เพราะเป็นช่วง ต้นฤดูทำนา บางคนจะนำมาขายเพื่ิอนำเงินไปลงทุนทำนา และไม่มีเวลาเลี้ยงดู ขายออกไปถึงจะขาดทุนหรือได้กำไรน้อยก็จำต้องขายไป เมื่ิอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ก็จะมาหาซื้อมาเลี้ยงใหม่ ทำให้เงินสะพัดวันละ20ล้านบาท
นายเทวัญ ศรีธัญญาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ที่ตลาดนัดโค-กระบือบ้านส้มป่อย สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัยร่วมกับเจ้าของตลาดนัดโค-กระบือบ้านส้มป่อย ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ชาวบ้านที่นำโคกระบือเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ตลาดนัดแห่งนี้ต้องทำการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่อสมซึ่งจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือให้สะอาดลงทะเบียนที่จุดคัดกรองพร้อมแสดงบัตรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และสแกน App ไทยชนะ ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านที่เข้ามาภายในตลาดนัดโคกระบือบ้านส้มป่อย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากันทุกคน ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือโค-กระบือที่นำเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะต้องเป็นโค-กระบือที่สมบูรณ์ไม่มีการติดเชื้อใดๆทั้งสิ้น หากชาวบ้านคนใดที่นำโค-กระบือที่ติดเชื้อเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน จะทำการปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 บาททันที ทางด้านการป้องกันโรคลำมีสกินนั้น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย ได้เข้ามาดูแลในการพ่นยาฆ่าเชื้อและการตรวจคัดกรองสัตว์ที่เข้าออกตลาดนัด และฝากเตือนไปยังชาวบ้านหรือเกษตรกรที่จะนำโคกระบือเข้ามาทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนที่ตลาดนัดบ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จะต้องเป็นโค-กระบือที่แข็งแรง ผ่านการฉีดวัคซีนระบาดในสัตว์แล้ว เช่นโรคลำมีสกิน โรคปากเท้าเปื่อยห้ามนำเข้ามาอย่างเด็ดขาด ถ้าหากท่านนำเข้ามาก็อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่หมู่บ้านอื่นอำเภออื่นหรือจังหวัดอื่นก็เป็นได้จึงอยากฝากให้ชาวบ้านและเกษตรกรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: