ศรีสะเกษ !! ทต.ผือใหญ่ร่วมกับอบต.หนองม้า ฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ”พระครูปุญญธรรมสุนทร”เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่วัดบ้านผือ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ และร.ต.อ.เสถียร พรหมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า ได้เป็นประธานในพิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ”พระครูปุญญธรรมสุนทร”เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า โดยมีข้าราชการ พนักงาน ทต.ผือใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลผือใหญ่และตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมแห่ฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ”พระครูปุญญธรรมสุนทร”เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า เป็นจำนวนมาก

พระครูปุญญธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า เจ้าอาวาสวัดบ้านผือ สังกัดมหานิกาย เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปกครองคณะสงฆ์ในพื้นตำบลผือใหญ่และตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: