สท.เต้ย คุณโศภชา บิ๊กบอส GUNKUL คุณเก็ท ผู้บริหาร ITEL รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ จากเจ้ากรมพระธรรมนูญ

สท.เต้ย คุณโศภชา บิ๊กบอส GUNKUL คุณเก็ท ผู้บริหาร ITEL รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ จากเจ้ากรมพระธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา พลเอกเชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมพระธรรมนูญ จำนวน 20 คน โดยมี นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และนายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง เข้ารับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ ในการนี้ มีนายชยวีร์ อังศุสิงห์ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ทั้งนี้ เข็มพระดุลยาธิปัตย์ เป็นเครื่องหมายอันทรงเกียรติของนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ โดยหมายถึง
ผู้เป็นใหญ่ในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมทางทหาร โดยผู้ที่มีสิทธิประดับเข็มพระดุลยาธิปัตย์จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ และได้รับความเห็นชอบจากสภาโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ จึงจะมีสิทธิรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์ไว้เพื่อประดับเป็นเกียรติต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: