ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามวิชาเวชปฏิบัติการยุทธและฝึกปฏิบัติการเพชราวุธนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ของพลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะ (ประกอบด้วย ผช. ทูต จีน ประจำประเทศไทย และนักเรียนแพทย์ทหารของจีน) พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนฝึกฯ ณ วัดถ้ำเขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พร้อมติดตามตรวจเยี่ยมการฝึกในฐานต่างๆ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี จัดทีมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ในฐานการฝึก MERT ซึ่งเป็นการฝึกร่วมระหว่างทหารกับฝ่ายพลเรือน ในบริเวณวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 20 -24 ส.ค. 61

Leave a Reply

%d bloggers like this: