นพค. 24 แจกน้ำอุปโภค-บริโภค ให้ รพ.สต.บ้านคำชะอี มุกดาหาร

พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ออกให้บริการช่วยเหลือหน่วยงานราชการ รพ.สต.บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดหาร ในวันนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค – บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับ รพ.สต.บ้านคำชะอี จำนวน 9,000 ลิตร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำชำรุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ รพ.สต.บ้านคำชะอี ในเบื้องต้น

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link