“รอง ผอ.รมน.กทม.!!เป็นวิทยากรเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง!!

“รอง ผอ.รมน.กทม.!!เป็นวิทยากรเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง!!

วันนี้ 24 ส.ค.61 พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพ ที่ โรงเรียนตำบลขุมทอง เขตลาดกระบัง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอาหารกลางวัน โดยมี กอ.รมน.กทม.และบริษัทซีพี ออล์จำกัด สนับสนุนพันธุ์สัตว์(ไก่ไข่) และอาหารสัตว์ แปลงเพาะชำ โรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนดังกล่าว!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: