การขยายคลองพลเอกอาทิตย์ฯ พื้นที่ อ.สทิงพระ เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง

การขยายคลองพลเอกอาทิตย์ฯ พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง ขณะนี้ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทชาวบ้านชื่นชมและขอบคุณรัฐบาล ฝากถึงเรื่องค่าเวนคืนที่ดินให้ชาวบ้านด้วย

ที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โครงการขยายคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รถแม๊คโครขนาดใหญ่ จำนวน 5 คัน ขุดขยายคลอง รวมทั้งทำถนนเลียบคลองพลเอกอาทิตย์ฯทั้งสองฝั่งคลอง เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

คลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เป็นคลองขุดความยาวกว่า 70 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอในคาบสมุทรสิงพระ ทั้งอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2527 หรือกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนรวมทั้งกักเก็บน้ำเอาใช้ในหน้าแล้ง ทั้งในส่วนของเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

ซึ่งขณะนี้ได้มีการขุดลอกและขยายคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นจากเดิม 40 เมตร ขยายไปอีกข้างละ 15 เมตร ซึ่งจะทำให้คลองมีความกว้างเพิ่มขึ้นจาก 40 เมตร เป็น 70 เมตร รวมทั้งปรับปรุงในส่วนของความลึกเพิ่มจากเดิมในแต่ละจุดอีก 2 เมตร ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำจาก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 7 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าเดิม 3 เท่าตัว โดยขณะนี้การขุดลอกและขยายคลองพลเอกอาทิตย์ฯได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 โดยใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท

นายบุญเหิม สุวรรณขำ ชาวบ้าน หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา มีที่ดินที่ตำบลคลองรีทั้งสองฝั่งคลองเนื่องจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯผ่ากลางที่ดิน กล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลและกรมชลประทาน ฝากถึงเรื่องค่าเวนคืนที่ดินให้ชาวบ้านด้วยโดยกล่าวว่า

“ตอนนี้เขามาขุดคลองเพื่อขยายคลองพลเอกอาทิตย์ฯ จาก อ.สิงหนครถึง อ.ระโนด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ผมในฐานะเป็นชาวบ้านที่นี่ลูกหลานที่นี่ ขอขอบคุณรัฐบาลที่ขุดคลองขยายคลองและทำถนนให้ ตามที่ได้บอกกล่าวกับชาวบ้านไว้เป็นเรื่องที่ดีมากก็ขอขอบคุณรัฐบาลและชลประทาน ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำและน้ำไม่ท่วม ฤดูแล้งก็ได้ใช้น้ำในการประกอบอาชีพทำนา ทำการเกษตรต่างๆขอขอบคุณตรงนี้ ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโครงการใหญ่ที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากที่สุด

แต่สุดท้ายขอฝากไปถึงรัฐบาลและชลประทาน การที่มาทำถนน มาขยายแบบนี้ และได้บอกชาวบ้านในเรื่องการขยายเขตและการเวนคืนที่ดิน ชาวบ้านก็ยังสงสัยอยู่แต่มาขุดแล้ว ชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดิน ยังไม่ได้รับอะไรเลย เที่ยวนี้มาเห็นโครงการเขาน่าจะทำจริงก็ต้องขอขอบคุณและขอฝากเรื่องการเวนคืนที่ดินก็ยังติดใจอยู่ส่วนหนึ่ง ถ้าทำจริงก็ไม่ติดใจ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: