ทอท.รับ “นางวลีพร กุนัน” ภรรยา นาวาตรี สมาน กุนัน เข้าเป็นพนักงาน ทอท. เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของจ่าแซมที่เสียสละชีวิต ถ้ำหลวง

20.12 ทอท.รับ “นางวลีพร กุนัน” ภรรยา นาวาตรี สมาน กุนัน จ่าแซม เข้าเป็นพนักงาน ทอท. เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของจ่าแซมที่เสียสละชีวิต ถ้ำหลวง พร้อมจัดพิธี “เชิดชูเกียรติวีรชนแห่งถ้ำหลวง นาวาตรี สมาน กุนัน และเพื่อน” ที่อาสาภารกิจรวม 32 คน

Leave a Reply

%d bloggers like this: