กทม.เร่งตรวจสอบความกว้างถนนสาธารณะโครงการก่อสร้างคอนโดฯ 3 แห่ง ในเขตพญาไท-จตุจักร

 

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในพื้นที่แคบ 3 แห่งในเขตพญาไทและเขตจตุจักรว่า สนย.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคพบว่า โครงการเอส – ประดิพัทธ์ (ประดิพัทธ์ ซอย 23) เขตพญาไท โครงการเอส – รัชดา (รัชดา ซอย 44) และโครงการเดอะมูฟ (พหลโยธิน 37) เขตจตุจักร ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับ สนย.ส่วนกรณีความกว้างถนนสาธารณะจะมีหนังสือสอบถามสำนักงานเขตพื้นที่นั้น ๆ ที่ควบคุม ดูแลตามกฎหมาย ทั้งนี้ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการเอส – ประดิพัทธ์ (ประดิพัทธ์ ซอย 23) พบว่า ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ก่อสร้าง คาดว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากโครงการดังกล่าวแจ้งยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตฯ จะได้ตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

                   นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการเอส – รัชดา (รัชดา ซอย 44) และโครงการเดอะมูฟ (พหลโยธิน 37) ทั้ง 2 โครงการไม่ใช่อาคารสูง เนื่องจากความสูงไม่เกิน 23 เมตร ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือประสานสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร เพื่อรังวัดสอบเขตความกว้างทางสาธารณะโครงการเอส – รัชดา (รัชดา ซอย 44) จากปากซอยรัชดาภิเษก 44 ถึงบริเวณหน้าโครงการฯ มีความกว้างเขตทางสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และโครงการ เดอะมูฟ (พหลโยธิน 37) จากปากซอยพหลโยธิน 37 ถึงบริเวณหน้าโครงการฯ มีความกว้างเขตทางสาธารณะ 6.20 – 7.70 เมตร

 

                   อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยสำนักงานเขตฯ เป็นเพียงผู้ตรวจสอบโครงการที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักรให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 โครงการยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตฯ ทั้งนี้ หากมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ จะตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกฎหมายทั้งด้านผังเมืองและด้านควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: