กทม.เร่งตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารเก่าริมถนนเจริญกรุง

นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของอาคารเก่าบริเวณริมถนนเจริญกรุง ภายหลังมีแผ่นกันสาดปิดบังตัวอาคารถล่มลงมาว่า สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างและความแข็งแรงของอาคาร โดยเบื้องต้นได้ประสานเจ้าของอาคาร เพื่อแก้ไขให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งานแล้ว ขณะเดียวกันมีแผนที่จะตรวจสอบอาคารเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน หรืออาคารที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อจะได้แจ้งและออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไขอาคารให้มีความปลอดภัยในการใช้งานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นอกจากนั้น จะเร่งประชาสัมพันธ์แนะนำเจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารให้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคารและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารที่มีอายุมากให้ครอบคลุมพื้นที่เขตต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link