พิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ดอกสีเหลือง เสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.วังพิกุล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลวังพิกุล ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ดอกสีเหลือง เสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณวงเวียนอินโดจีน บริเวณเกาะกลางถนน ด้านทิศเหนือและทิศใต้ พื้นตำบลวังพิกุลและตำบลสมอแข โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ให้ร่มเงา ลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มความสวยงามเป็นเชิงสัญลักษณ์ แก่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปเดินทางสัญจรในเขตจังหวัดพิษณุโลก ณ วงเวียนอินโดจีน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: