พิธีมอบบ้านเทิดไท้ปีมหามงคล นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 12 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่าวนตำบลย่านรี พร้อมด้วย พระครูวาปีศีลคุณ เจ้าคณะตำบลย่านรี ร่วมกันมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย สร้างบ้านเทิดไท้ ปีมหามงคล ที่หมู่ 9 ตำบลย่านรี

พิธีมอบบ้านเทิดไท้ปีมหามงคล
นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 12 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่าวนตำบลย่านรี พร้อมด้วย พระครูวาปีศีลคุณ เจ้าคณะตำบลย่านรี ร่วมกันมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย สร้างบ้านเทิดไท้ ปีมหามงคล
ที่หมู่ 9 ตำบลย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันนี้ นายวัลลพ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นผู้แทน นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่มีภาระกิจ เป็นประธานมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ผ่านเกณท์การคัดเลือกของ ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทีมีฐานะยากจน ในโครงการ กองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย สร้างบ้านเทิดไท้ ปีมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่ถาวร และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พระครู วาปีศีลคุณ เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต 2 พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 นายกิติชัย อัศวผดุงสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท ไทยเคน เปเปอร์ SCG จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในวันนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนสองราย ประกอบด้วย นางปภาวี วงศาล และนายยง เทียนเงิน หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบบ้านเทิดไท้ ฯ แล้ว นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนและสิ่งของแล้วได้เยี่ยมชมถายในตัวบ้านซึ่งมีความสะอาดสวยงามมั่นคงแข็งแรงสามารถพักอาศัยได้อย่างมีความสุข
สำหรับบ้านทั้งสองหลัง ที่ทำพิธีมอบให้กับสองครอบครัวในวันนี้ ท่านพระครูวาปีศีลคุณ มีส่วนในการผลักดันและรับบิณทบาตร วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จาก บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ SCG จำกัด (มหาชน ) โดยมี มณฑลทหารบกที่ 12 ให้การสนับสนุนกำลังพล และช่างในการดำเนินการก่อสร้าง รวมกับประชาชนที่ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความศรัทธา และเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และความตั้งใจของผู้บริจาคนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรี / ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: