ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงสระบุรี จะดำเนินการจัดเบี่ยงและปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระหว่าง กม.99+000 – กม.100+000 ดังนี้..

ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงสระบุรี
จะดำเนินการจัดเบี่ยงและปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระหว่าง กม.99+000 – กม.100+000 ดังนี้..
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
⛔ดำเนินการงานติดตั้งคาน U-Girder Ramp 405 ช่วง P11 – P12 และ Ramp 406 ช่วง P12 -P13 ?วันจันทร์ที่ 3 กันยายน และ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.00-18.00 น.โดยจะปิดการจราจรทางหลักบนถนนพหลโยธิน (ขาออก กทม.)
ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
⛔ดำเนินการงานติดตั้งคาน U-Girder Ramp 405 ช่วง P12 – P13 และ Ramp 406 ช่วง P13 – P14 ?วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น โดยจะปิดการจราจรทางหลัก
และทางขนานบนถนนพหลโยธิน (ขาเข้า กทม.)
ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
⛔ดำเนินการงานติดตั้งคาน U-Girder Ramp 411 ช่วง P8 – P9 ?วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.โดยจะปิดการจราจรทางหลักบนถนนพหลโยธิน(ขาออก กทม.) และทางขึ้นสะพานต่างระดับพระพุทธฉาย
ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
⛔ดำเนินการงานติดตั้งคาน U-Girder Ramp 411 ช่วง P7 – P8 ?วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 18.00 น.โดยจะปิดการจราจรทางหลักและทางขนานบนถนนพหลโยธิน (ขาเข้า กทม.)

?หากจำเป็นต้องใช้เส้นทาง โปรดดูตามป้ายเสริม ป้ายแนะนำ ที่แขวงทางหลวงสระบุรีได้ติดตั้งไว้ ?
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
**สอบถามรายละเอียดการใช้เส้นทาง**
?นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ : 08-9896-1231(วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)
?นายศักดิ์ชัย จิตรพินิจ : 09-2443-3636
ㅤ(ผู้จัดการโครงการ บมจ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน))
☎ แขวงทางหลวงสระบุรี : 036-211109ㅤㅤㅤ ㅤㅤ

Leave a Reply

%d bloggers like this: