ขอทำงานจนวันสุดท้ายของการเกณีษร์ชีวิตรับราชการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

ขอทำงานจนวันสุดท้ายของการเกณีษร์ชีวิตรับราชการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

วันที่ 30 ก.ย.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วยคณะฯ ได้เรียกประชุม ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติขับเคลื่อนการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ ภ.7-9 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.สน. โดยมี
– พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9
– พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9
– พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล ผบก.สส.จชต.
– พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบก.ศพฐ.10
และ ประชุมสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ที่ตั้งหน่วย โดยมีพล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ ผทค.พิเศษ ตร. รรท.รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ รอง ผบช.ภ.8 , พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบช.ปส., รอง ผบก.สส.ภ.7-9, รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.7-9 และข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดร่วมประชุม

จากผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ทำลายเครือข่ายยาเสพติด ในพื้นที่ ภ.7-9 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย.66 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,535 เป้าหมาย / จำนวน 767 เครือข่าย มีผลการปฏิบัติดังนี้

*ภ.7
– จับกุมผู้ต้องหา 975 ราย
ยึดของกลางยาเสพติด
– ยาบ้า 1,263,379 เม็ด
– ยาไอซ์ 88 กรัม
– เฮโรอีน 352 กรัม
– อาวุธปืน 65 กระบอก
– จับกุมตามหมายจับ 17 ราย
***ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สิน 1,758,971 บาท***

*ภ.8
– จับกุมผู้ต้องหา 1,521 ราย
ยึดของกลางยาเสพติด
– ยาบ้า 661,869 เม็ด
– ยาไอซ์ 913.04 กรัม
– เฮโรอีน 22.42 กรัม
– อาวุธปืน 79 กระบอก
– จับกุมตามหมายจับ 65 ราย
***ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สิน 9,684,319 บาท***

*ภ.9
– จับกุมผู้ต้องหา 716 ราย
ยึดของกลางยาเสพติด
– ยาบ้า 1,464,169 เม็ด
– ยาไอซ์ 7,463.34 กรัม
– เฮโรอีน 207,206.80 กรัม
– เคตามีน – กรัม
– อาวุธปืน 29 กระบอก
– จับกุมตามหมายจับ 41 ราย
***ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สิน 68,605,298 บาท***

*สรุปรวมผลการปฏิบัติ ภ.7-9
– จับกุมผู้ต้องหา 3,212 ราย
ยึดของกลางยาเสพติด
– ยาบ้า 3,389,417 เม็ด
– ยาไอซ์ 8,464.38 กรัม
– เฮโรอีน 207,581.22 กรัม
– เคตามีน 56.55 กรัม
– อาวุธปืน 173 กระบอก
– จับกุมตามหมายจับ 123 ราย
***ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สิน 80,048,588 บาท***

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: