ร้อยเอ็ด !!!! จัดงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ และรำวงย้อนยุค ประจำปี 2566 สืบสานส่งเสริมประเพณี ให้คงอยู่สืบไป

ร้อยเอ็ด !!!! จัดงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ และรำวงย้อนยุค ประจำปี 2566 สืบสานส่งเสริมประเพณี ให้คงอยู่สืบไป

วันนี้ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา รำวงหรรษา กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2566 ที่บริเวณลานหน้าสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วม เพื่อสืบสานส่งเสริมประเพณีให้คงอยู่กับวิถีพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นให้สืบไป

กิจกรรมในงาน มีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การประกวดข้าวทิพย์ การประกวดประดับประทีปโคมไฟ การเจิมสาวพรหมจารี และการเจิมไม้พายกวนข้าวทิพย์ ก่อนที่จะนำน้ำไปผสมกวนในข้าวทิพย์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งประกอบอาหาร 108 อย่าง เพื่อให้สาวพรหมจารีนำไปให้แต่ละคุ้มวัดต่างๆ ได้กวนข้าวทิพย์กัน นอกจากนี้ยังมีรำวงย้อนยุค ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ร่วมงานได้ร่วมรำวงหรรษาด้วยกัน โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนเงิน 100,000 บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียง รวมถึงประชาชนชาว 11 คุ้มวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การสนับสนุน
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า งานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นวิถีชีวิตที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน และเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติตนของพุทธมามกะ ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า ผู้ใดได้ร่วมทำบุญงานประเพณีนี้ จะบังเกิดความเป็นสิริมงคล มีความสมบูรณ์พูนสุข ทั้งตนและครอบครัว เป็นการทำนุบำรุงรักษาศาสนา เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป และยังสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d