กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี
วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 08.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนการจัดหาทุนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ชั้น 5 โซนทิศใต้ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: