บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร้องต่อสื่อมวลชน ถึงเงื่อนงำประมูลปุ๋ยการยางแห่งประเทศไทย !!

บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร้องต่อสื่อมวลชน ถึงเงื่อนงำประมูลปุ๋ยการยางแห่งประเทศไทย !! เมื่อเวลา14.00น.วันที่ 3 ก.ย.61 ที่ห้องธานี โรงแรม เอส.ดี.อเวนิวส์ 94 ถนน บรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ได้ตั้งโต๊ะแถลงต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีย์ข้อสงสัยในเรื่องการประมูลปุ๋ยการยางแห่งประเทศไทย เนื่องด้วย บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ได้เข้าร่วมประกวดราคาปุ๋ยเคมีผสม(Bulk blending) สูตร 20-8-20 จำนวน13,803,90 ตัน เลขที่ ค.005/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) TOR ลงวันที่ 16 ม.ค.61 กระทั่งวันที่ 28 ก.พ.61 มีหนังสือประกาศจาก กยท.ให้บริษัท อัยย์ครอป จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล ต่อมาได้มีบริษัทผู้ร่วมในการประมูลครั้งนี้ ได้ยื่นอุทธรณ์ ร้องเรียนต่อกรมบัญชีกลาง และมีผลให้ กยท.ออกหนังสือยกเลิกประกาศดังกล่าว ในวันที่ 15 มิ.ย.61 ภายหลังจากนั้นทางบริษัท อัยย์ครอป จำกัด จึงได้ตรวจสอบถึงข้อมูลของบริษัทฯที่เข้าร่วมประมูลและร้องเรียน ปรากฏว่าบริษัทฯดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เพียงพอกับทางที่ กยท.ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังได้ตรวจสอบบริษัทฯดังกล่าวพบว่ายังมีเรื่องของคดีความที่ทางกรมวิชาการเกษตรร้องทุกข์ดำเนินคดี ในความผิดตาม พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 จำนวน 5 คดี และยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีอีกด้วย กระทั่งวันที่ 31 พ.ค.61 ทางบริษัท อัยย์ครอป จำกัด จึงได้ทำหนังสือถึง กยท.ให้เร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทฯผู้ร่วมในการประมูลและร้องเรียนรายนี้ จวบกระทั่งมาถึงวันนี้ 4 ก.ย.61 ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร และในวันนี้ทาง บริษัท อัยย์ครอป จำกัด เดินทางเข้าไป กยท.เพื่อยื่นหนังสือเป็นครั้งที่ 11 ให้แก่ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เพื่อจะได้พิจารณาและตรวจสอบ เนื่องจากทาง บริษัท อัยย์ครอป จำกัด ได้รับผลกระทบและเกิดมูลค่าความเสียหายถึงในส่วนต่างๆเป็นอย่างมาก อีกทั้งเกษตรกรก็ยังไม่ได้รับปุ๋ยเพื่อจะได้สร้างผลผลิตที่ดี ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเกษตรกร กระทบต่อประเทศชาติอีกด้วย ทั้งนี้การมายื่นหนังสือในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ให้กับทาง รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่ที่ดูแลในเรื่องนี้เร่งตรวจสอบและพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทางบริษัท อัยย์ครอป จำกัด และเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: