ปทุมธานี อบต.นพรัตน์เร่งเหลือบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกนำ้ท่วมขัง

ปทุมธานี

อบต.นพรัตน์เร่งเหลือบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกนำ้ท่วมขัง
นายสุรินทร์ พุ่มบรรเทานายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นพรัดนะอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีกล่าวเปิดเผยว่าได้เร่งดำเนินการนำเจ้าที่องค์บริหารส่วนตำบลนพรัตน์ออกช่วยเหลือบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกนำ้ท่วมขังในหมู่ที่ 1-2-3โดยได้ขนย้ายสิ่งของมาไว้ในที่สูงพร้อมทั้งติดตั้งท่อสูบน้ำเพื่อทำการสูบนำ้ออกอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งนำกระทรายมากั้นเป็นแนวเขื่อนป้องกันนำ้ที่ท่วมสูงขึ้นอีกเนื่องจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนได้ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงประกอบกับทางด้านคลอง 13 ด้านฝั่งคลองระพีพัฒน์ได้ระบายนำ้ลงมาทางด้านคลองสิบสองบวกกับนำ้ฝนจึงได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 1-2-3 จำนวนกว่าสามสิบครัวเรือน
นายสุรินทร์ ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่าคณะได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างเร่งติดตั้งเครื่องสูบในทุกหมู่เพื่อเร่งระบายลงคลองชลประทานที่ 12 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นและหากวันนี้ฝนไม่ตกลงมาอีกก็คงเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้พร้อมกันนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนควรเก็บสิ่งของและทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงเพราะจะเกิดพายุและฝนตกหนักในอีกสองสามวันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนในตำบลนพรัตน์ได้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดอุทกภัยจะได้รีบแก้ไขได้ทันอย่างท่วงที

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: