กทม.ขอความร่วมมือประชาชน-ผู้ค้าตั้งวางถุงขยะในเวลาที่กำหนด ติดตั้งกรงตาข่าย เพิ่มถังขยะในจุดค้าขาย

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อเสนอแนะให้ กทม.แก้ไขปัญหาการตั้งวางถุงขยะที่ผู้ค้านำมากองไว้บริเวณบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางว่า สสล.ได้ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต บริหารจัดการขยะสำหรับอาคารและบ้านเรือนประชาชนบริเวณถนนสายหลัก สายรอง โดยสำนักงานเขตออกประกาศกำหนดจุดทิ้งขยะบริเวณถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้ประชาชนรับทราบ โดยกำหนดเวลาทิ้งขยะ ระหว่างเวลา 18.00 – 03.00 น. พร้อมจัดเก็บให้แล้วเสร็จภายในเวลา 05.30 น. ของทุกวัน ขณะเดียวกันได้ติดตั้งกรงตาข่ายที่จุดทิ้งขยะ เพื่อรองรับถุงขยะจากประชาชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยตั้งวางกรงตาข่ายระหว่างเวลา 18.00 – 05.00 น. และจัดเก็บกรงตาข่ายหลังจากเก็บขยะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตนำขยะใส่ถุงที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้สนิท และทิ้งในจุดทิ้งขยะตามเวลาที่สำนักงานเขตกำหนด

อย่างไรก็ตาม สสล.และสำนักงานเขตจะได้ประสานความร่วมมือในการพิจารณากำหนดจุดทิ้งและการจัดเก็บขยะในถนนสายหลัก สายรองให้เหมาะสม รวมถึงพิจารณาตั้งวางถังขยะสำหรับพื้นที่ค้าขายให้เพียงพอ พร้อมกำหนดแผนการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link