กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขคืนสภาพผิวทางเท้าริมถนนลาดพร้าว ซอย 15-17

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนการขุดเจาะทางเท้าริมถนนลาดพร้าวไม่ปิดกลบให้เรียบ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรว่า สนย.ได้ตรวจสอบพบว่า จุดดังกล่าวอยู่บริเวณด้านข้างสะพานลอยคนเดินข้ามระหว่างซอยลาดพร้าว 15 และซอยลาดพร้าว 17 ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะวางท่อไฟฟ้าแรงต่ำโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แต่คืนสภาพผิวทางเท้าชั่วคราวไม่เรียบร้อย สนย.จึงได้ประสาน กฟน.เร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งปัจจุบัน กฟน.ได้ดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link