สุดยอดอลังการจ.อุตรดิตถ์ ทต.งิ้วงาม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่ จัดงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ประจำปี 2567

สุดยอดอลังการจ.อุตรดิตถ์ ทต.งิ้วงาม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่ จัดงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ประจำปี 2567

ณ เขตพุทธาวาสดอยแก้ว ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ พพระครูวิจิตรธรรมรส (สนั่น ชิโนรโส) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสเขาแก้ว มอบหมายให้พระครูอุปภัมภ์ วัชรศาสน์เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พระชัยรัตน์ รตนวัณโณ ประธานเจ้าสำนักที่พักสงฆ์เขตพุทธาวาสดอยแก้ว

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์ประจำปี 2567 มี ร้อยตรีทรวง นาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ได้รำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อหน้า ท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานครั้งนี้

ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม กล่าวว่า

งานสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลงิ้วงาม ได้ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลงิ้วงามได้ดำเนินการกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์
ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และใน ปีพุทธศักราช 2567ได้กำหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2567ณ เขตพุทธาวาสดอยแก้วตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถั จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน ในตำบลงิ้วงาม และตำบลไกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรม ๆ และทำบุญเพื่อ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งนึ้ ภายในงานได้มีผู้ที่มาร่วมพิธี ได้นำผ้าห่มสีเหลืองซึ่งเปรียบเหมือนผ้าไตร ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า เขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในผืนผ้า แล้วนำมาแห่รอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์สถาน ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธาตุของพระอรหันต์ สาวก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 3 รอบ จากนั้นนำผ้าขึ้นห่มรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นการถวายผ้าไตรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธบูชา


ส.ว.ท049 สุรชัย ภาพ/ข่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link