ปทุมธานี ทต.หลักหกจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สร้างความผูกพันไว้วางใจและเข้าถึงปชช.

ปทุมธานี ทต.หลักหกจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สร้างความผูกพันไว้วางใจและเข้าถึงปชช.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2561 ที่วัดนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 มีนายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจร่วมเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลหลักหก ประกอบด้วยบริการตรวจสุขภาพ รับเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉีดวัคชีน ปรึกษารับเรื่องต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แจกน้ำหมักชีวภาพ แจกทรายอะเบทป้องกันยุงลาย รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ร้านค้าจำหน่วยสินค้าราคาประหยัด ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ฟรีค่าแรงจากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจรังสิต
ด้าน นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลหลักหกได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เต็มใจในการให้บริการประชาชน ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ เพื่อที่จะให้ประชาชนชาวตำบลหลักหกหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้บริการประชาชน โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ตามชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีในสังคม และมุ่งพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ปลอดยาเสพติด รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านสาธารณสุข การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของกองคลัง งานควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานด้านการศึกษา เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดความผูกพันความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักหกอย่างยั่งยืน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: