งานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2561

วันที่23 เดือนกันยายน 2561
งานประเพณีบุญเดือนสิบ
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2561
“ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เวลา 07.00 น.ท่านผู้ว่าจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ นายจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวยเป็นตัวแทนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯพร้อมกันที่บริเวณหน้าหอปู่ตาอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯขึ้นประดิษฐานยังบุษบกวงดุริยางค์บรรเลงมหาชัยนำขบวนเคลื่อนขบวนจากหน้าหอปู่ตาไปตามถนนเดินตรงสู้กองอำนวยการการแข่งขันเรือยาวไปยังแท่นประดิษฐาน ณ กองอำนวยการแข่งขันเรือยาว

CR#ภาพข่าวโดยเทศบาลอำเภออากาศอำนวยและเรื่องจริงผ่านเลนส์
เรียบเรียงโดย
เรื่องจริงผ่านเลนส์ จ.สกลนคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: