ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ เจ้าของธุรกิจแพปลาหลายรายที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำไปขายให้กับเอเย่นต์ที่ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงค้าขายตามปรกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากเทศกาลถือศีลกินเจแต่อย่างใด

ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ เจ้าของธุรกิจแพปลาหลายรายที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำไปขายให้กับเอเย่นต์ที่ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงค้าขายตามปรกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากเทศกาลถือศีลกินเจแต่อย่างใด เพราะชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ส่วนชาวสิงคโปร์สั่งซื้อสินค้าสัตว์น้ำขายนักท่องเที่ยว ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปลาของมาเลเซีย จึงสั่งสินค้าสัตว์น้ำลดลง ทางมาเลเซียจะจับปลาได้มาก สินค้าสัตว์น้ำราคาถูกลง

จากการเปิดเผยจากเจ้าของธุรกิจแพปลามลิวัลย์ ซึ่งเป็นแพปลารายใหญ่ บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำไปขายที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวัน (ขอสงวนนาม) เปิดเผยว่า

เจ้าของธุรกิจแพปลาหลายรายบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำจากท่าเทียบเรือประมงสงขลาไปขายให้กับเอเย่นต์ที่ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ยังคงค้าขายส่งสินค้าสัตว์น้ำไปขายตามปรกติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 ที่กำลังจะมาถึง ไม่ได้รับผลกระทบจากเทศกาลถือศีลกินเจแต่อย่างใด เพราะชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนชาวสิงคโปร์แม้ว่าจะมีชาวจีนเป็นจำนวนมาก แต่สินค้าสัตว์น้ำที่สั่งซื้อส่วนใหญ่จะส่งตามภัตตาคารและร้านอาหารขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์เพราะนักท่องเที่ยวจะไม่ถือศีลกินเจ

ในช่วงนี้สินค้าสัตว์น้ำที่ส่งไปขายที่มาเลเซียลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูปลาของมาเลเซีย ทำให้ ทางมาเลเซียสั่งสินค้าสัตว์น้ำจากแพปลาในจังหวัดสงขลาน้อยลง สาเหตุจากช่วงฤดูปลา ปีนี้ ทางมาเลเซียจับปลาได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาทูรัง ซึ่งปรกติทางแพปลาในจังหวัดสงขลาจะส่งปลาทูรัง ไปขายที่ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนมากทุกปี แต่ช่วงฤดูปลาปีนี้ทางมาเลเซียจับปลาทูได้มาก จึงได้สั่งปลาชนิดอื่นส่งไปแทนปลาทู เพราะราคาปลาทูมาเลเซียจะราคาถูกกว่าราคาปลาทูของไทย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: